Co to jest AWS i czy warto wybrać taką usługę

Co to jest AWS

Amazon Web Services (AWS) został uruchomiony w 2006 roku. Globalny gigant internetowy potrzebował wielu centrów danych, aby prowadzić swój internetowy dom towarowy na kilku kontynentach. Firmom udostępniono wolne moce produkcyjne, aby centra były lepiej wykorzystywane. Co to jest AWS? Czytaj dalej

W międzyczasie usługa w chmurze rozwinęła się we własny obszar biznesowy. W tym celu Amazon utrzymuje i rozwija własne centra w różnych krajach, zwanych regionami. W Niemczech obowiązują specjalne wytyczne dotyczące ochrony danych. Aby sprostać wymaganiom niemieckich klientów, Amazon otworzył pierwszą niemiecką lokalizację AWS we Frankfurcie 25 października 2014 r. Obecnie istnieją centra danych w łącznie 24 regionach, w tym w USA, Chinach, Brazylii, Singapurze, Irlandii, Niemczech. i Japonii.

Korzyści z Amazon Web Services

Grupą docelową AWS są firmy, agencje i osoby samozatrudnione, które udostępniają stronę główną u wydajnego dostawcy i chcą samodzielnie nią zarządzać lub chcą skorzystać z jednej z innych oferowanych usług.

System zarządzania chmurą oferuje elastyczną infrastrukturę serwerową, którą klient może dostosować i zaprojektować zgodnie ze swoimi życzeniami i potrzebami.

Elastyczność

AWS oferuje elastyczne umowy. Nikt nie musi decydować się na konkretny pakiet hostingowy ze stałą ilością danych w dłuższym okresie czasu. Jeśli na stronie głównej występuje większy ruch, a serwer jest przeciążony, przejście na większy serwer z większą pamięcią i wyższą wydajnością procesora jest łatwe i nieskomplikowane. Zwykle wiąże się to z bardzo krótkimi lub zerowymi przestojami. Oznacza to, że po uaktualnieniu witryna internetowa będzie działać praktycznie bez zakłóceń.

Niska cena

Dzięki AWS użytkownik może zmienić wymaganą wydajność serwera zgodnie z wymaganiami. Ci, którzy zdecydują się na mały pakiet hostingowy, płacą tylko opłaty za ten pakiet. Większy pakiet z wyższymi kosztami jest rezerwowany tylko wtedy, gdy okaże się, że potrzebna jest większa wydajność. Klient płaci tylko za faktyczne zużycie. W najlepszym możliwym przypadku wynikiem jest optymalny stosunek kosztów do korzyści, ponieważ użytkownik płaci tylko za usługę, której potrzebuje.

Wysoka prędkość

Serwery wyposażone są w dyski twarde SSD, co umożliwia szybkie odtwarzanie danych.

Konsola zarządzania Amazon – czym jest AWS

Interfejs użytkownika AWS został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika. Prawie wszystkie funkcje można wygodnie obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej.

Wady Amazon Web Services

Oprócz wymienionych zalet istnieje kilka wad. 

potrzeba więcej wiedzy na temat serwerów i sieci

Konfiguracja serwera wymaga większej wiedzy niż inni dostawcy hostingu. Klient sam musi dokonać wielu ustawień. Aby to zrobić, musi głębiej zająć się tą sprawą.

stała kontrola danych serwisu

Stała kontrola obciążenia serwera zapewnia optymalną dostępność serwisu. Jeśli serwer jest za mały, a witryna ładuje się zbyt wolno, odwiedzający ma problem z zobaczeniem zawartości. Osoby, które wolą mieć pewność i wybiorą większą paczkę, unikają tego ryzyka, ale także ponoszą wyższe koszty.

Jako alternatywę dla sterowania ręcznego Amazon oferuje usługę monitorowania (Cloud Watch). Wszystkie istotne metryki serwera mogą być monitorowane zgodnie z wymaganiami. Gdy tylko wcześniej ustalony limit w metrykach zostanie przekroczona lub nieosiągnięta, użytkownik jest informowany.

Koszty

AWS to elastyczna chmura internetowa. W zależności od wymagań można rezerwować małe, średnie i duże kontyngenty oraz mapować prawie każdą możliwą infrastrukturę serwera. Z elastycznej oferty i wynikającej z niej przewagi cenowej w szczególności korzystają firmy i startupy nastawione na rozwój.

Czy wersja bezpłatna w Amazon Web Services?

Aby firmy mogły się przekonać o użyteczności i zaletach Amazon Web Services, mogą przez okres 12 miesięcy korzystać z oferty bezpłatnie.

Po utworzeniu konta użytkownik może bezpłatnie korzystać z dowolnego z 21 produktów z zakresu przetwarzania danych, przechowywania danych, sieci do udostępniania treści, bazy danych, serwisu aplikacji, zarządzania i administracji, analiz i mobile w określonych granicach, cały czas rośnie ilość oferowanych usług przez Amazon’a

Możesz wybierać spośród następujących bezpłatnych produktów:

Amazon EC2: adaptowalna moc obliczeniowa w chmurze

750 godzin miesięcznie dla instancji Linux, Windows  RHEL lub SLES t2.micro

Amazon S3: skalowalna i niezawodna infrastruktura przechowywania danych z krótkim czasem ładowania

Standardowa pamięć 5 GB

20 000 żądań typu GET

2000 żądań typu PUT

Amazon RDS: zarządzana usługa relacyjnych baz danych dla MySQL,  Oracle, SQL Server i Amazon Aurora

750 godzin użytkowania / miesiąc

Pojemność 20 GB

10 000 000 operacji wejście / wyjście 

UWAGA:

Oferty bezpłatnych usług internetowych są dostępne tylko przez 12 miesięcy od momentu rejestracji. Po upływie 12 miesięcy lub po przekroczeniu bezpłatnego kontyngentu obowiązują ceny zależne od wykorzystania.

Koszty są różne w zależności od regionu, w którym znajduje się używane centrum danych, i obowiązuje za godzinę lub jej część. Użytkowanie rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem świadczenia usługi i kończy się wraz z jej zakończeniem lub anulowaniem.

Jakie ceny pobiera AWS?

Amazon Web Services zasadniczo rozróżnia trzy usługi, które są obliczane osobno:

  • Przetwarzanie danych jest rozliczane godzinowo
  • Opłata za przechowywanie danych jest naliczana według gigabajtów wychodzący 
  • Transfer danych rozliczany jest w gigabajtach, przychodzące dane są bezpłatne
  • Każda firma rezerwuje daną opcję i region. W przypadku wyższych kontyngentów istnieją atrakcyjne rabaty ilościowe. Z oferty cenowej korzystają w szczególności firmy średnie i duże.
  • Koszty i ceny różnią się w zależności od regionu i używanej usługi. Dokładne informacje dotyczące ceny są wyszczególnione dla danego produktu pod linkiem.24
Zobacz także inne artykuły: https://monitorowaniesystemow.pl/