Monitoring CCTV co powinieneś wiedzieć

Monitoring CCTV – Podstawa prawna nadzoru wideo

Szereg przepisów  reguluje, kto może korzystać z nadzoru wideo, jak i gdzie.
Temat nadzoru wideo budzi kontrowersje wśród ogółu społeczeństwa: przeciwnicy obawiają się ingerencji w sferę prywatną, a dla zwolenników na pierwszym planie są takie zalety, jak ochrona dowodów i wczesne wykrywanie zagrożeń. To ważne: monitoring CCTV musi być zainstalowany i obsługiwany zgodnie z prawem.

Monitoring wizyjny miejsc publicznie dostępnych – Monitoring wideo

Obserwacja publicznie dostępnych pomieszczeń za pomocą monitoringu wideo  jest zasadniczo dozwolona tylko wtedy, gdy jest prowadzona przez organy władzy publicznej w ramach prawnych w celu wypełnienia ich zadań. Jednak w wyjątkowych przypadkach może to być dozwolone również przez osoby prywatne w celu wykonywania prawa do gospodarowania lub innych uzasadnionych interesów w ściśle określonych celach. W każdym przypadku należy przeprowadzić szczegółowe wyważenie interesów między naruszeniem prawa do prywatności osoby zainteresowanej a uzasadnionym interesem inwigilacji (np. Państwa w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Należy wziąć pod uwagę następujące kryteria :

  • Monitorowanie musi być proporcjonalne, musi osiągać lub przynajmniej promować zamierzony cel, nie mogą być dostępne inne łagodniejsze środki, które mogą służyć temu samemu celowi, a wady związane z nadzorem wideo nie mogą być całkowicie nieproporcjonalne do korzyści, powoduje.
  • Monitorowanie musi zostać zidentyfikowane, np. za pomocą odpowiedniego znaku informacyjnego.
  • Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, a następnie muszą zostać usunięte.

Monitoring CCTV w miejscu pracy

Nadzór w miejscu pracy jest najpowszechniejszą formą nadzoru niepublicznego. Chociaż obszar operacyjny zasadniczo należy do środowiska prywatnego, stanowi szczególny przypadek obszaru prywatnego, którego ze względu na szczególne interesy osób zaangażowanych w nadzór wideo nie można porównywać z ramami prawnymi obszaru czysto prywatnego. W tym przypadku interesy pracowników, które warto chronić, należy dokładnie rozważyć z interesami pracodawcy, a także znaczenie specjalnych przepisów prawa pracy i orzeczeń sądowych.

Jeśli chcesz monitorować swoją firmę, powinieneś. Sprawdź dokładnie poniższe punkty :

  • Czy masz indywidualną zgodę osób, których to dotyczy, na nadzór wideo? A może istnieje odpowiednia umowa firmowa, która reguluje nadzór wideo w firmie?
  • Czy monitorowanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów? Może to mieć miejsce na przykład w pomieszczeniach firmy, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa (np. W skarbcach) lub podczas obsługi dużych ilości pieniędzy lub szczególnie wartościowych przedmiotów.
  • Czy przestępstwa popełnione przez pracowników lub usługodawców mają być wyjaśnione w ramach nadzoru? W takim przypadku musi istnieć przynajmniej wstępne podejrzenie oparte zarówno na czasie, jak i przestrzeni.
Zasadniczo należy sprawdzić następujące wymagania :

1. Legalność:
Regularne monitorowanie własnego otoczenia (posesji, mieszkania) jest dozwolone. Jeśli obcy są monitorowani w tym czysto prywatnym środowisku, jest to dozwolone tylko wtedy, gdy zainteresowane osoby wyraziły na to wyraźną zgodę lub poprzez zdecydowane zachowanie. Nadzór nad nieznanymi środowiskami prywatnymi lub publicznymi (ulice, ścieżki, place) jest generalnie niedozwolony i jest zarezerwowany wyłącznie dla publicznych agencji rządowych. Monitorowanie własnego środowiska prywatnego, które jest publicznie dostępne, może być dopuszczalne w indywidualnych przypadkach, w zależności od celu monitorowania.

2. Proporcjonalność:
W każdym przypadku przed zastosowaniem monitoringu CCTV należy sprawdzić, czy zostało ono wyważone z prawnie uzasadnionymi interesami właściciela, np. chcą chronić swoją własność przed bezprawnymi atakami z zewnątrz i jest proporcjonalna do ogólnych dóbr osobistych osób, które wchodzą lub chcą wejść na monitorowany obszar. W zasadzie należy kwestionować, czy negatywnym skutkom, których można się spodziewać (np. Przestępstwa, ataki na ludzi lub obszar mieszkalny) nie można w żaden inny sposób przeciwdziałać (np. Za pomocą systemu alarmowego, dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych, pracowników ochrony).

Zalecenia dotyczące nadzoru wideo w sektorze prywatnym *:
Nagrywaj tylko niezbędne i dozwolone rzeczy za pomocą systemu nadzoru wideo. Ogólnie rzecz biorąc, uważa się to za dopuszczalne, jeśli przestrzega się tylko własnego majątku. Na przykład monitorowanie fragmentów ścieżki publicznej lub ścieżki dzielonej z sąsiadami (np. Klatka schodowa) lub nawet najmniejszych podobszarów cudzej posesji (np. Ogrodu sąsiada) jest niedozwolone.
Poinformuj wszystkie poszkodowane osoby, które mogą wejść do monitorowanego obszaru prywatnego o obecności monitoringu wideo, np. B. ze znakiem.
Upewnij się, że zebrane dane nie mogą być wykorzystane przez osoby nieuprawnione (np. Umieszczone w Internecie przez Twojego syna).
Usuń nagrania po krótkim czasie.

Sprawdź również inne artykuły na naszym portalu: https://monitorowaniesystemow.pl/