Monitoring informatyczny

Monitorowanie systemów informacyjnych – Monitoring informatyczny

Podstawowe wytyczne to: Utrzymanie integralności informacji i zapewnienie dostępności informacji. Efektywne działanie całej organizacji (firmy, instytucji) w coraz większym stopniu zależy od tych czynników. Stały monitoring informatyczny określonych parametrów pracy systemów teleinformatycznych umożliwia stałą kontrolę poziomu dostępności usług IT oraz informacji o sytuacjach awaryjnych, których wczesne wykrycie może zapobiec naruszeniu integralności danych.

Zdalny monitoring usług sieciowych 

Zdalny monitoring parametrów pracy wybranych urządzeń pracujących w sieci klienta m.in. Na przykład: parametry operacyjne systemu (obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci, wykorzystanie pamięci RAM, liczba zadań wykonywanych w systemie, działanie wybranych aplikacji, pracujący użytkownicy itp.);

W zależności od zakresu działań z naszej strony określonych w umowie, informacja o zdarzeniach, w których muszą uczestniczyć administratorzy, może polegać na wysłaniu odpowiedniej wiadomości SMS do wskazanych osób, wysłaniu wiadomości e-mail, bezpośrednim kontakcie telefonicznym z naszym Specjaliści z określonymi osobami. 

Cały system został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Instalacja systemów monitoringu w sieci klienta – Monitoring informatyczny

W wielu przypadkach nie jest możliwe monitorowanie niektórych urządzeń sieciowych przez Internet. Dotyczy to przede wszystkim ważnych urządzeń sieciowych, które pracują w sieci wewnętrznej i ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj nie mają możliwości połączenia się z Internetem lub te możliwości są zbyt ograniczone, aby system monitoringu mógł działać efektywnie.

Do monitorowania urządzeń pracujących w sieciach wewnętrznych wykorzystywane są serwery monitorujące pracujące w oparciu o system operacyjny  Linux z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie poszczególnych urządzeń i usług sieciowych oraz opcjonalnie z systemem wykrywanie włamań , który jest odpowiedzialny za wykrywanie zdarzeń, które mogą wskazywać na różnego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa.

Systemy monitoringu zawierają interfejs sieciowy, który pozwala na zarządzanie operacjami i ciągły podgląd stanu monitorowanych usług i urządzeń. Możesz również użyć tego samego interfejsu internetowego do tworzenia diagramów i raportów na temat postępu poszczególnych usług i systemów sieciowych.

Dobrze zaplanowane i skoordynowane systemy to warunek konieczny prawidłowego działania Twojej infrastruktury IT. Jednak zawsze potrzebne są korekty, które dzięki monitorowaniu systemów nie muszą być dokonywane nieplanowo. Dobrze poukładana praca to podstawa skutecznego monitoringu informatycznego.

Zalety usług monitorowania IT

  • Monitorowanie maszyn wirtualnych, urządzeń fizycznych i urządzeń (switch, UPS itp.)
  • Monitorowanie procesów i usług biznesowych np. backup
  • automatyczne raportowanie błędów i problemów
  • ekonomiczne, oszczędzające czas rozwiązanie, które odciąża Twojego informatyka
Przeczytaj również: Co to jest AWS