Outsourcing IT

Outsourcing IT – Definicja outsourcingu

W tłumaczeniu z języka angielskiego outsourcing oznacza outsourcing. Z punktu widzenia procesów gospodarczych outsourcing odnosi się do outsourcingu procesów biznesowych niezależnym, zewnętrznym usługodawcom.

 

Obszary, w których outsourcing jest szeroko stosowany, to produkcja, informatyka, obsługa klienta i księgowość. Może więc np. być rozkazem stworzenia nowej strony internetowej, które jest przekazywane agencji internetowej w tym samym budynku. Dodatkowi pracownicy do obsługi klienta w godzinach szczytu, jak biznes świąteczny i późniejsza wymiana, czy też outsourcing produkcji rowerów na Tajwan to typowe przykłady outsourcingu.

 

Co to jest outsourcing IT?

Outsourcing IT, znany również jako outsourcing online, to outsourcing usług IT do zewnętrznego dostawcy usług lub spółki zależnej. Usługi IT można podzielić na trzy poziomy:

 

Poziom infrastruktury – serwery, chmury

Poziom aplikacji – oprogramowanie, strony internetowe, systemy sklepowe

Poziom procesów biznesowych – księgowość, marketing online, rozwój produktów cyfrowych

Przeniesienie aktywów, takich jak budynki lub oprogramowanie, nazywa się przeniesieniem aktywów. W przypadku przeniesienia personelu jest to nazywane przeniesieniem personelu.

 

Umowy o poziomie usług (SLA) określają zakres i jakość usług. Opisuje, czy jest to outsourcing selektywny, czy całkowity, czyli outsourcing częściowy lub całkowity procesów. Możliwe jest również wdrożenie outsourcingu w całej firmie lub tylko w oddziałach.

 

Rozróżnia się również outsourcing onshore, nearshore i offshore. Outsourcing onshore oznacza, że klient i wykonawca pracują w tym samym kraju. Jeśli chodzi o bliższy zagraniczny kraj lub za ocean, mówi się o outsourcingu nearshore lub offshore.

 

Jeśli jest tylko jeden usługodawca, z którym zawierana jest umowa, jest to kwestia outsourcingu jednego dostawcy. Jeśli zadania są przydzielane kilku usługodawcom, nazywa się to outsourcingiem wielu dostawców.

 

Outsourcing IT jest szczególnie często wdrażany w obszarze wytwarzania oprogramowania. Dostawcy usług outsourcingowych oferują pełny rozwój aplikacji internetowych, baz danych lub aplikacji, a także związane z nimi testowanie, konserwację i aktualizację.

 

Korzyści z outsourcingu IT

Wiele małych i średnich firm może skorzystać na outsourcingu IT. Przede wszystkim poprzez dostępność specjalistycznej wiedzy przez wyspecjalizowaną kadrę. Jeśli IT nie jest jedną z podstawowych kompetencji firmy, dział IT firmy często wiąże się z wysokimi kosztami i stratą czasu, ponieważ personel musi być regularnie szkolony. Zlecając usługi IT na zewnątrz, firma może polegać na wyszkolonych specjalistach bez ponoszenia odpowiedzialności za rekrutację i szkolenia. Nie ma również kosztów zakupu ani utrzymania sprzętu lub oprogramowania.